MOTOR - Rijschool Ronny

Rijschool Ronny
Rijschool Ronny
Rijschool Ronny
Rijschool Ronny
Rijschool Ronny
Rijschool Ronny
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

MOTOR

AANBOD EN TARIEVEN > MOTOR
MOTOR
Rijschool Ronny heeft standaard, opmaat rijopleidingen en losse lessen

Vanaf 19 januari 2013 zijn er nieuwe richtlijnen voor het halen van het motorrijbewijs ingegaan. De Europese Unie heeft besloten de rijbewijzen in alle lidstaten gelijk te trekken. Wil jij je motorrijbewijs halen, dan hangt het af van je leeftijd in welke categorie je valt.

De categorie voor het motorrijbewijs zijn nu als volgt:

A1 :

- Motorrijlessen tussen de 18 en 20 jaar

A2 :
- Motorrijlessen tussen de 20 en 24 jaar of minstens 2 jaar in het bezit van motorrijbewijs A1

A :

- Minstens 2 jaar in het bezig van motorrijbewijs A2 of ouder dan 24 jaar

Twee onderdelen

Het praktijkgedeelte van de motoropleiding bestaat uit twee onderdelen:

Deel I – Voertuigbeheersing
Voordat je de openbare weg opgaat, moet je over voldoende voertuigbeheersing beschikken. Het exameninstituut CBR wil dit ook graag zeker weten en alvorens je examen verkeersdeelneming (op de openbare weg) kunt afleggen moet je eerst het examen voertuigbeheersing met goed gevolg hebben behaald.

Het CBR zal dit toetsen door je een aantal bijzondere verrichtingen te laten uitvoeren. Dit zijn veelal verrichtingen die op de praktijk gebaseerd zijn en die je op de weg ook veel zult gebruiken. Denk hierbij aan stapvoets rijden, uitwijkmanoeuvre, remproef, wegrijden uit stand etc.
Tijdens het officiële CBR-examen voertuigbeheersing zal de examinator je vragen om zeven bijzondere verrichtingen te doen. Je mag iedere verrichting één keer overdoen en van de zeven moeten er minimaal vijf voldoende zijn. Moeilijk?? Nee dus!! Het examen voertuigbeheersing duurt twintig minuten.
Bijzondere verrichtingen:
– Stapvoets rijden
– Wegrijden uit parkeervak
– Denkbeeldige acht
– Halve draai
– Vertragings oefening
– Snelle slalom
– Preciesie stop
– Stop proef
– Parkeren parkeervak *
– Uitwijk oefening *
– Langzame slalom *
– Noodstop *
(* is een verplichte bijzondere verrichting)

Deel II – Verkeersdeelneming
Nadat je het examen voertuigbeheersing hebt gehaald , heb je niet meer zoveel nodig om op het examenniveau te zitten voor verkeersdeelneming. Tijdens het examen verkeersdeelneming worden de bijzondere verrichtingen niet meer getoetst, maar wordt alleen naar de verkeersdeelneming gekeken, oftewel: hoe handhaaf je jezelf in het verkeer.

Omdat de meeste kandidaten al een autorijbewijs hebben, komt dit onderdeel heel bekend voor. Het grote verschil is dat je met een motor je anders moet gedragen dan in de auto. Denk hierbij aan je plaats op de weg en het meer defensief rijden dan in de auto.
Het examen verkeersdeelneming duurt maximaal 55 minuten. Om examen te kunnen doen voor dit onderdeel moet je in het bezit zijn van een geldig theoriecertificaat voor de motor.

TARIEVEN
Losse lessen:
- 1 uur € 44,00
- 1,5 uur € 66,00
- 2 uur € 88,00

Examenkosten:
- Deel 1 Bijzondere verrichtingen € 170,00
- deel 2 Verkeersdeelneming € 240,00

Snelle Rijopleidingen:
Doormiddel van een intakeles kan er bepaald worden of je een standaard opleiding kan volgen of opmaat. Het voordeel hiervan is, dat er geen extra kosten meer bijkomen.

Opties DEEL 1.
Voertuigbeheersing
A1 1 dag (8 uur) inclusief CBR-examen € 500,00
– Uw voordeel € 25,00
A2 1,5 dag (12 uur) inclusief CBR-examen € 650,00
– Uw voordeel € 50,00
A3 2 dagen (16 uur) inclusief CBR-examen € 800,00
– Uw voordeel € 75,00

Opties DEEL 2.
Verkeersdeelneming
B1 1 dag inclusief lunch en CBR-examen € 575,00
– Uw voordeel € 20,00
B2 2 dagen inclusief lunch en CBR-examen € 900,00
– Uw voordeel € 45,00
B3 3 dagen inclusief lunch en CBR-examen € 1250,00
– Uw voordeel € 45,00
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu